A A

Шынкарэнка В. АБ НЕКАТОРЫХ АСАБЛІВАСЦЯХ ПАЭТЫКІ ГІСТАРЫЧНАГА ЖАНРУ Ў БЕЛАРУСКАЙ І РУСКАЙ ЛІТАРАТУРАХ

Аўторак, 21 лютага 2012

Няма каментараў

(Беларусь паміж усходам і захадам. – Ч. 2. – Мн., 1997)      Паэтыка як навука аб законах унутранай сувязі. І суадносінах розных узноўнаў мастацкага цэлага, як праунальна новая аналітычна- сінтэтычная галіна філалагічных відаў, дзе рактар і функцыі ўзаемадачыненняў разглядаюцца ў атпаведнасці з агульнай ідэяй, что яднае, арганізуе ўсю складаную пабудаву твора, — пакуль недастаткова часта трапляе […]

Голуб Т. ЛІТАРАТУРНАЯ ЭКСПАЗІЦЫЯ ЯК ЧЫННІК УЗАЕМАСВЯЗЕЙ І ЎЗАЕМАЎЗБАГАЧЭННЯ КУЛЬТУР

Аўторак, 21 лютага 2012

Няма каментараў

  (Беларусь паміж усходам і захадам. – Ч. 2. – Мн., 1997)      У беларускім грамадстве адчувальна ўзорос статус музея як науковай і культурна-асветніцкай установы, як скарбніцы духоўнай і матэрыальнай культуры народа. У агульнай сетцы гістарычных, мастацкіх, этнаграфічных, прыродазнаўчых, тэхнічных музеяў Беларусі значнае месца займаюць літаратурныя музеі. Паглядзеўшы на іх, як кажуць, у сукупнасці, можна […]

Кенька М. ТВОРЧАСЦЬ МАКСІМА ГАРЭЦКАГА Ў КАНТЭКСЦЕ ЕЎРАПЕЙСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ ХХ СТ

Пятніца, 17 лютага 2012

Няма каментараў

 (Беларусь паміж усходам і захадам. – Ч. 2. – Мн., 1997)     Максім Гарэцкі з вартай увагі і пераймання паслядоўнасцю дбаў пра тое, каб беларуская літаратура не замыкалася на самой сабе, каб яна глядзелася на фоне іншых народаў, у першую чаргу еўрапейскіх, каб упісвался ў сусветны літаратурный кантэкст. Гэтая паслядоўнасць прасочеваецца ў яго «Гісторыі […]

Хаўстовіч М. ЗАГАДКА “ПІНСКАЕ ШЛЯХТЫ”?

Чацвер, 2 лютага 2012

Няма каментараў

(Працы кафедры гісторыі беларускай літаратуры Белдзяржуніверсітэта. – Вып.2. – Мінск, 2002.)    Беларуская літаратура ХІХ ст., мусім прызнаць, даследавана намі даволі кепска. І гэта нягледзячы на тое, што наша літаратуразнаўства мае значныя здабыткі: актыўна пашыраецца кантэкст літаратуры ХІХ ст., вывучаюцца не толькі асобныя постаці, але і літаратурны працэс у цэлым. Часам з’яўляюцца і “сенсацыйныя” заявы. Так, напрыканцы […]

Тарасюк Л. ЗАГАДКА АЎТАРСТВА “ПІНСКАЙ ШЛЯХТЫ”

Серада, 1 лютага 2012

Няма каментараў

(Працы кафедры гісторыі беларускай літаратуры Белдзяржуніверсітэта. — Вып.2. — Мінск, 2002.)    З атрыбуцыяй “Пінскай шляхты” – самага вядомага ў Беларусі твора Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, растыражыраванага школьнай праграмай, – узнікаюць пэўныя праблемы, варта толькі паглыбіцца ў змест і мастацкую спецыфіку твора. Паводле сваёй праблематыкі гэтая п’еса прыкметна адрозніваецца ад іншых твораў В. Дуніна-Марцінкевіча. Як прадстаўнік беларускага шляхецтва, носьбіт […]

Багдановіч І. ПАЭТЫЧНЫ “ФЕМІНІЗМ” АДАМА М-СКАГА

Панядзелак, 23 студзеня 2012

Няма каментараў

(Працы кафедры гісторыі беларускай літаратуры Белдзяржуніверсітэта. – Вып.2. – Мінск, 2002. – С. 79 -83)   Жанчына ў літаратуры мінулага была досыць рэдкаю з’вай. Толькі ХХ ст. стала фактычна адкрыццём жаночага дыскурсу ў літаратуры, звязанага ў тым ліку і з прабуджэннем шырокага еўрапейскага феміністычнага руху. Аднак і сам рух, і “жаночы погляд” на грамадскае жыццё і […]

Крычко В. ГЕОРГIЙ ЗАРУБСКI Ў ГIСТОРЫI СТАРАБЕЛАРУСКАЙ ЛIТАРАТУРЫ

Панядзелак, 23 студзеня 2012

Няма каментараў

((Працы кафедры гісторыі беларускай літаратуры Белдзяржуніверсітэта. – Вып.2. – Мінск, 2002. –с.  — 14) Англійскі славіст Арнольд Барат Макмілін у якасці крытэрыю нацыянальнай прыналежнасці твораў прапанаваў іх узнікненне “на этнічна беларускай тэрыторыі”[1], якой з’яўлялася ў XII–XIII стст. Смаленская зямля. Беларускі вучоны С.Л. Гаранін сцвярджае, што “беларуская літаратура не ўлучала ў сябе смаленскую школу, а грунтавалася на ёй, як […]

Алісіёнак В. ФАЛЬКЛОРНЫЯ МАТЫВЫ Ў БАЛАДЗЕ Я. ЧАЧОТА “СВІЦЯЗЬ”

Панядзелак, 23 студзеня 2012

Няма каментараў

(Працы кафедры гісторыі беларускай літаратуры Белдзяржуніверсітэта. – Вып.2. – Мінск, 2002. – С. 25 — 28) У творчай спадчыне Яна Чачота асаблівае месца займаюць балады. Напісаныя на польскай мове, яны маюць у сваёй аснове беларускі фальклор. Даследчыкі творчасці Адама Міцкевіча доўгі час адпрэчвалі ўплыў на вядомага паэта (у прыватнасці на зборнік “Балады і рамансы”) ягонага сябра […]

ГАПАВА В. КАРАЛЕВА ЖЫВОГА СЛОВА (ЭЛИЗА АЖЭШКА)

Панядзелак, 23 студзеня 2012

1 каментар

(Эліза Ажэшка. — Выбраныя творы. — Менск, МФ «Беларускі кнігазбор», 2000) На адной з цэнтральных вуліц Горадні ўзвышаецца помнік нашай выдатнай пісьменніцы Элізе Ажэшцы. Зусім невыпадкова знайшла яна тут вечную прапіску. Усё жыццё «каралевы польскай прозы і пакутлівай праўды» (Францішак Багушэвіч) было звязана з гэтым старажытным беларускім горадам і яго блізкімі і далёкімі ваколіцамі. На працягу стагоддзяў […]

Я. Лёсiк. БЕЛАРУСКI ПРАВАПIС (VIII)

Субота, 17 снежня 2011

Няма каментараў

(Менск, 1929) § 35. Кругасказ. ПРАВІЛА 14. 1) Кругасказ (пэрыод) звычайна складаецца з дзьвюх часьцін—з павышэньня і паніжэньня. Павышэньне ад паніжэньня найчасьцей аддзяляецца або двукроп’ем, або коскай з працяжнікам; напрыклад: № 1) Ці коска зазвоніць ў лугох раніцою, Ці песьню дзяўча запяе, Ці конік ў дарозе праскочыць трусцою, Ці вецер ў палёх зазлуе, Ці гром […]

  Проверка PR и ТИЦ
Нашы сябры:
Казкі беларускія!


Страница 6 из 18123456789101112131415161718