A A

Archive | Беларуская літаратура

КАЛІТА І. БЕЛАРУСКІЯ ЗАБАБОНЫ Ў ЧАСЕ І ПРАСТОРЫ

Панядзелак, кастрычніка 20, 2014

Няма каментараў

(Sborn?k z mezin?rodn? konference ?as v jazyce a v literatu?e; PF UJEP, ?st? nad Labem, ISBN 9780—7044-716-8, 2005, 466 s., s. 454–465.) Менталітэт – з’ява, якая не заўсёды ўспрымаецца рознымі катэгорыямі людзей як нешта сур’ёзнае і каштоўнае. Але гледзячы вачыма чалавека адной нацыі на жыццё другой, якая мае іншую культуру, пачынаеш разумець больш – як […]

Багдановіч І. ШЛЯХ ДА СВЯТЫНІ. МАТЫЎ ВЯЛІКАДНЯ Ў БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ

Субота, траўня 18, 2013

Няма каментараў

(Наша вера. — 2001. — №1 (15))   Біблейскія сюжэты і персанажы, евангелічныя падзеі (асабліва нараджэнне Хрыста і Яго ўваскрэсенне), дзеянні святых, апакрыфічныя матывы, хрысціянскі маральна-этычны ідэал былі прадметам літаратурнага пераасэнсавання на Беларусі з ранніх вякоў хрысціянства, нягледзячы на кволасць літаратурнай традыцыі ў паасобныя гістарычныя перыяды. Асабліва прыдатным для літаратурных інтэрпрэтацый аказаўся велікодны евангельскі сюжэт, звязаны з […]

Аўдоніна Т. В. , Каралёва А. А. Матывы хрысціянскага светаадчування ў драматургічных творах Аляксея Дударава

Нядзеля, ліпня 8, 2012

Няма каментараў

(Личность — Слово — Социум — 2008)   У сярэднявеччы адносiны апалагетаў хрысцiянства да драматургiчнага мастацтва і тэатра былi адмоўныя. Як бы нi тлумачылi гэты факт гiсторыкi культуры i нават рэлiгйныя прапаведнiкi, такое становiшча выклiкана тым, што хрысцiяне старажытнасцi i сярэднявечча сваiм рэлiгiйным пачуццём несвядома адчувалi суседства сцэнiчнага мастацтва з дэманiчным светам язычніцкiх уяўленняў. Калi […]

Табола М. М. ВЫВУЧЭННЕ РАМАНА УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА «КАЛАСЫ ПАД СЯРПОМ ТВАІМ» З ВЫКАРЫСТАННЕМ ТЭХНАЛОГІІ ПЕДАГАГІЧНЫХ МАЙСТЭРНЯЎ

Чацвер, сакавіка 22, 2012

Няма каментараў

(Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приёмы формирования. Сборник научных статей. — Вып. 9. — Минск, 2009)   З пачатку свайго існавання сістэма адукацыі, як спецыяльны сацыяльны інстытут грамадства, была вымушана пастаянна вырашаць два прынцыповыя пытанні: чаму вучыць і як вучыць. Сёння гэтыя пытанні трансфармаваліся ў дзве асноўныя праблемы педагогікі – змест адукацыі і адукацыйныя тэхналогіі. Змест адукацыі вызначаны […]

Кенька М. ТВОРЧАСЦЬ МАКСІМА ГАРЭЦКАГА Ў КАНТЭКСЦЕ ЕЎРАПЕЙСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ ХХ СТ

Пятніца, лютага 17, 2012

Няма каментараў

 (Беларусь паміж усходам і захадам. – Ч. 2. – Мн., 1997)     Максім Гарэцкі з вартай увагі і пераймання паслядоўнасцю дбаў пра тое, каб беларуская літаратура не замыкалася на самой сабе, каб яна глядзелася на фоне іншых народаў, у першую чаргу еўрапейскіх, каб упісвался ў сусветны літаратурный кантэкст. Гэтая паслядоўнасць прасочеваецца ў яго «Гісторыі […]

Хаўстовіч М. ЗАГАДКА “ПІНСКАЕ ШЛЯХТЫ”?

Чацвер, лютага 2, 2012

Няма каментараў

(Працы кафедры гісторыі беларускай літаратуры Белдзяржуніверсітэта. – Вып.2. – Мінск, 2002.)    Беларуская літаратура ХІХ ст., мусім прызнаць, даследавана намі даволі кепска. І гэта нягледзячы на тое, што наша літаратуразнаўства мае значныя здабыткі: актыўна пашыраецца кантэкст літаратуры ХІХ ст., вывучаюцца не толькі асобныя постаці, але і літаратурны працэс у цэлым. Часам з’яўляюцца і “сенсацыйныя” заявы. Так, напрыканцы […]

Тарасюк Л. ЗАГАДКА АЎТАРСТВА “ПІНСКАЙ ШЛЯХТЫ”

Серада, лютага 1, 2012

Няма каментараў

(Працы кафедры гісторыі беларускай літаратуры Белдзяржуніверсітэта. — Вып.2. — Мінск, 2002.)    З атрыбуцыяй “Пінскай шляхты” – самага вядомага ў Беларусі твора Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, растыражыраванага школьнай праграмай, – узнікаюць пэўныя праблемы, варта толькі паглыбіцца ў змест і мастацкую спецыфіку твора. Паводле сваёй праблематыкі гэтая п’еса прыкметна адрозніваецца ад іншых твораў В. Дуніна-Марцінкевіча. Як прадстаўнік беларускага шляхецтва, носьбіт […]

Багдановіч І. ПАЭТЫЧНЫ “ФЕМІНІЗМ” АДАМА М-СКАГА

Панядзелак, студзеня 23, 2012

Няма каментараў

(Працы кафедры гісторыі беларускай літаратуры Белдзяржуніверсітэта. – Вып.2. – Мінск, 2002. – С. 79 -83)   Жанчына ў літаратуры мінулага была досыць рэдкаю з’вай. Толькі ХХ ст. стала фактычна адкрыццём жаночага дыскурсу ў літаратуры, звязанага ў тым ліку і з прабуджэннем шырокага еўрапейскага феміністычнага руху. Аднак і сам рух, і “жаночы погляд” на грамадскае жыццё і […]

Крычко В. ГЕОРГIЙ ЗАРУБСКI Ў ГIСТОРЫI СТАРАБЕЛАРУСКАЙ ЛIТАРАТУРЫ

Панядзелак, студзеня 23, 2012

Няма каментараў

((Працы кафедры гісторыі беларускай літаратуры Белдзяржуніверсітэта. – Вып.2. – Мінск, 2002. –с.  — 14) Англійскі славіст Арнольд Барат Макмілін у якасці крытэрыю нацыянальнай прыналежнасці твораў прапанаваў іх узнікненне “на этнічна беларускай тэрыторыі”[1], якой з’яўлялася ў XII–XIII стст. Смаленская зямля. Беларускі вучоны С.Л. Гаранін сцвярджае, што “беларуская літаратура не ўлучала ў сябе смаленскую школу, а грунтавалася на ёй, як […]

Алісіёнак В. ФАЛЬКЛОРНЫЯ МАТЫВЫ Ў БАЛАДЗЕ Я. ЧАЧОТА “СВІЦЯЗЬ”

Панядзелак, студзеня 23, 2012

Няма каментараў

(Працы кафедры гісторыі беларускай літаратуры Белдзяржуніверсітэта. – Вып.2. – Мінск, 2002. – С. 25 — 28) У творчай спадчыне Яна Чачота асаблівае месца займаюць балады. Напісаныя на польскай мове, яны маюць у сваёй аснове беларускі фальклор. Даследчыкі творчасці Адама Міцкевіча доўгі час адпрэчвалі ўплыў на вядомага паэта (у прыватнасці на зборнік “Балады і рамансы”) ягонага сябра […]

  Проверка PR и ТИЦ
Нашы сябры:
Казкі беларускія!


Страница 1 из 3123