A A

Archive | Беларуская літаратура

Бязлепкіна А. П. ФАРМIРАВАННЕ НОВАЙ СТРУКТУРЫ БЕЛАРУСКАЙ ЛIТАРАТУРЫ Ў СУЧАСНАЙ МЕДЫЯПРАСТОРЫ

Нядзеля, лістапада 27, 2011

Няма каментараў

(Русская и белорусская литература на рубеже XX — XXI веков. — Ч. 1. — Минск, 2010) Гаворка пра новую структуру беларускай літаратуры, вядома, датэрміновая, але ўжо цяпер пры непасрэдным удзеле СМІ і інтэрнэта ў ёй адбываюцца працэсы, якія нельга ігнараваць. Беларускія пісьменнікі пачалі ствараць тэксты ў жанрах, якія нізка ацэньваюцца традыцыйным літаратуразнаўствам альбо наогул не […]

Кавалёў C. В. АПАЛОГIЯ КРЫТЫКI

Нядзеля, лістапада 27, 2011

Няма каментараў

(Русская и белорусская литература на рубеже XX — XXI веков. — Ч. 1. — Минск, 2010) Напэўна, не будзе вялікім адкрыццём сцвярджэнне, што ў асяроддзі драматургаў, рэжысёраў, акцёраў прафесія крытыка не карыстаецца вялікай любоўю. Часам нават здаецца, што асяроддзе тэатральных творцаў – гэта супольнасць людзей, аб’яднаных крыўдай на крытыкаў. Адны крыўдуюць на тое, што пра іх не пішуць, […]

Кабашнікаў К. ЖАНРАВЫ СКЛАД БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ ПРОЗЫ

Нядзеля, лістапада 20, 2011

Няма каментараў

(Народная проза / К. П. Кабашнікаў, А. С. Фядосік, А. В. Цітавец; Навук. рэд. А. С. Ліс. — Мн.: Бел. навука, 2002. — 517 с. — Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка; Кн. 4)   Класіфікацыя народнай прозы У складанай сістэме жанраў беларускага фальклору значнае месца займае народная проза. Апавядальныя, або празаічныя, жанры беларускай вуснапаэтычнай творчасці таксама ўяўляюць сабой […]

Бязлепкiна А. ДАРОСЛАЯ ДАПАМОГА ДЗIЦЯЧАЙ ЛIТАРАТУРЫ

Субота, лістапада 19, 2011

Няма каментараў

(Маладосць. — 2011. — №9) 1. Памежная зона. Дзіцячая літаратура знаходзіцца ва ўнікальнай памежнай сітуацыі, якую я паспрабавала адлюстраваць у назве артыкула. Відавочна, што дзіцячая літаратура пішацца, рэкламуецца і выкладаецца для розных аўдыторый: пісьменнікі працуюць для дзяцей, крытыкі і журналісты – для настаўнікаў і бацькоў, а выкладчыкі – для студэнтаў, якія ўжо даўно не дзеці, але яшчэ […]

Супа В. ТЭМА ЎЗАЕМАСУВЯЗІ БЕЛАРУСІ І УСХОДУ Ў ГІСТАРЫЧНАЙ ПРОЗЕ ВОЛЬГІ ІПАТАВАЙ

Нядзеля, жніўня 21, 2011

Няма каментараў

(Беларусь паміж Усходам і Захадам. – Ч. 2. – Мінск, 1997. – С. 213 — 218 ) Як вядома, у апошнія гады беларускія пісьменнікі часта звяртаюцца да тэмы мінулага свайго народа. Гтстарычная проза ў беларускай літаратуры налічвае ўжо дзесяткі твораў. Ёсць у гэтым жанрпвым рэчышчы і творы, у якіх аўтары ставяць сабе задачу ўваскрасіць далёкія, ледзь […]

Грышан А. І. ЖЫЦЦЁВЫЯ ПРЫЯРЫТЭТЫ ГЕРОЯ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ПРОЗЫ (НА АСНОВЕ АНАЛІЗУ РАМАНА Т. БОНДАР “ПАВУЦІННЕ”)

Субота, жніўня 20, 2011

Няма каментараў

(Сборник работ 66-й научной конфкренции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 18 – 21 мая 2009 г. – Ч. 3. -С. 202 – 206) Сучасная беларуская проза часам апісвае ўзыходжанне на шлях веры, сустрэчу з Богам – па той прычыне, што гэтага вяртання ўсё жыццё падсвядома прагне чалавечая душа. Прыкладам такой прозы з’яўляецца раман-містэрыя Таісы […]

Акушэвіч А. А. БІБЛЕЙСКІЯ ЦЫТАТЫ Ў ПРАДМОВАХ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ ДА ПЯЦІКНІЖЖА МАЙСЕЯ

Субота, жніўня 20, 2011

Няма каментараў

Сборник работ 66-й научной конфкренции  студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 18 – 21 мая 2009 г. – Ч. 3. - С. 167 – 170) Францыск Скарына – адна з цэнтральных асоб эпохі Адраджэння. Творчасць Францыска Скарыны здаецца глыбока вывучанай, але некаторыя пытанні даследаваны недастаткова, у прыватнасці, праблема біблейскіх цытат у прадмовах Францыска Скарыны да кніг […]

Карп А. А. МАСТАЦКАЯ ІНТЭРПРЭТАЦЫЯ ТЭМЫ РАДЗІМЫ Ў ПАЭЗІІ В. СТРЫЖАКА І А. СЫСА

Субота, жніўня 20, 2011

Няма каментараў

(Сборник работ 66-й научной конфкренции  студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 18 – 21 мая 2009 г. – Ч. 3. —С. 217 – 221) Пісаць пра Радзіму няпроста, таму што вельмі складана быць арыгінальным у гэтай тэме. «Першы ў сваёй літаратурнай працы выступае зь беларускім нацыянальным ідэалам – ужо сьвядома нацыянальным – Мацей Бурачок (Францішак Багушэвіч)», […]

Бурак М. В. СІМВОЛІКААЛЕГАРЫЧНАЯ ВОБРАЗНАСЦЬ "СЛОВА НА САБОР СВЯТЫХ АЙЦОЎ 300 і 18... " КІРЫЛЫ ТУРАЎСКАГА

Панядзелак, жніўня 15, 2011

Няма каментараў

Традыцыйнасць і сімвалічнае светаадчуванне належаць да ліку вядучых эстэтычных прынцыпаў мастацкага метаду старажытнай літаратуры, гэта найважнейшыя сістэмастваральныя фактары яе паэтычнай вобразнасці, умова функцыявання вобразаўсімвалаў. Традыцыйныя стылістычныя сродкі сярэднявечнай кніжнасці адыгрывалі вызначальную ролю ў мастацкім афармленні тэксту твора і рэцэпцыі яго чытачомслухачом. Д. С. Ліхачоў у дачыненні да старажытнай літаратуры заўважыў: «ўсё поўна таемнага сэнсу, таемных […]

КІПЕЛЬ З. БЕЛАРУСКАЯ ПЕРАКЛАДНАЯ ЛІТАРАТУРА XV – XVI СТСТ. ЯК МОСТ ПАМІЖ УСХОДАМ І ЗАХАДАМ

Нядзеля, ліпня 24, 2011

Няма каментараў

(Беларусь паміж Усходам і Захадам. – Ч. 2. – Мінск, 1997. – С. 175 — 181) Важнасьць беларускай перакладной літаратуры XV – XVI стст. Велізарная ў агульным літаратурным працэсе ўсходняга славянства. На вялікі жаль, перакладной літаратуры таго перыяду пакідалася мала мейсца ў літаратурных досьледах ХІХ ст. Тым больш роля беларускай літаратуры альбо зусім ігнаравалася, альбо была […]

  Проверка PR и ТИЦ
Нашы сябры:
Казкі беларускія!


Страница 2 из 3123