A A

Archive | Мовазнаўства

Я. Лёсік. БЕЛАРУСКI ПРАВАПIС (I)

Субота, снежня 17, 2011

Няма каментараў

(Менск, 1929) Прадмова. I. Прынцыпы беларускага правапісу У васнову беларускага правапісу паложаны такія прынцыпы: 1) Фонэтычны, калі слова запісваецца больш-менш так, як яно чуваць, напр.: вада, малако, галава, рака, сяляне, лясы, зямля, вядро і г. д., замест: вода, молоко, голова, рэка, селяне, лесы, земля, ведро і г. д. 2) Этымолёгічны, калі слова запісваецца згодна ня […]

А. Ю. Мусорын. АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ ВЫВУЧЭННЯ ТЭАНІМІЧНАЙ ЛЕКСІКІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

Чацвер, лістапада 17, 2011

Няма каментараў

Вывучэнне лексіка-тэматычных групаў – не новы накірунак у мовазнаўстве, у тым ліку і ў беларускім. Мы маем даследаванні, прысвечаныя назвам насякомых [1], спартыўнай тэрміналогіі [2], назвам выканаўцаў музыкі ў старабеларускай мове [3] і інш. А вось даследаванняў, прысвечанных найменням Бога ў беларускай мове амаль няма. Небагата, зрэшты, такіх даследаванняў і па іншых мовах. Між тым, […]

С. Станкевіч. РУСІФІКАЦЫЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў БССР І СУПРАЦІЎ РУСІФІКАЦЫЙНАМУ ПРАЦЭСУ

Панядзелак, кастрычніка 31, 2011

1 каментар

(Менск, Навука і тэхніка, 1994.) РУСІФІКАЦЫЯ БЕЛАРУСКАЕ МОВЫ Ў БССР І СУПРАЦІЎ РУСІФІКАЦЫЙНАМУ ПРАЦЭСУ Паводля савецкай камуністычнай тэорыі, працэс зьліцьця ўсіх народаў Савецкага Саюзу ў г.зв. савецкую, або сацыялістычную, а як цяпер, асабліва пасьля XXII зьезду КПСС гаворыцца, у камуністычную нацыю адбываецца на базе ўзаемнага скрыжоўваньня нацыянальных элемэнтаў усіх народаў, засяляючых Савецкі Саюз, і фармаваньня […]

В. В. Яноўская. МОЎНАЕ ПЫТАННЕ Ў РЫМСКА-КАТАЛІЦКІМ КАСЦЁЛЕ БЕЛАРУСІ (60-Я ГАДЫ ХІХ — ПАЧАТАК ХХ СТ.): СЛАВЯНСКАЯ І ЛІТОЎСКАЯ ГІСТОРЫЯГРАФІЯ

Нядзеля, кастрычніка 16, 2011

Няма каментараў

  (Российские и славянские исследования. — 2007. — Вып.2) «Гонар беларускага народа не павінен дазволіць, каб яго родная мова ў яго роднай Беларусі была ніжэйшай і горшай, чым чужая» Krynica. Katalickaja tydniowaja gazeta. 1919, 14 wiere?nia Сярод актуальных праблем гісторыі хрысціянскай царквы ў Беларусі, як сведчыць айчынная гістарыяграфія пачатку 90-х гг. ХХ ст., значнае месца заняла праблема […]

І. І. Сацукевіч. ГІСТОРЫЯ І СУЧАСНАСЦЬ УРБАНІМІКІ ГРОДНА І МІНСКА (ПАРАЎНАЎЧЫ АНАЛІЗ)

Нядзеля, кастрычніка 9, 2011

Няма каментараў

(Гарады Беларусі ў кантэксце палітыкі, эканомікі, культуры: зборнік навук. артыкулаў. — Гродна, 2007) Урбананіміка ? частка тапанімікі, якая вывучае ўнутрыгарадскія назвы, аформілася толькі ў 70 ? 80-я гг. XX ст. Але да 1990-х гг. гарадская тапаніміка заставалася па-за ўвагай беларускіх гісторыкаў. Гэта тлумачыцца дзвюмя прычынамі. Па-першае, абсалютная большасць назваў вуліц ва ўсіх беларускіх гарадах была перайменавана […]

М. В. Галай. АФІКСАЛЬНАЯ ДЭРЫВАЦЫЯ ГЕРМАНІЗМАЎ У БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Нядзеля, верасня 11, 2011

Няма каментараў

Грані роднага слова. Зборнік мовазнаўчых навуковых артыкулаў (да 80-годдзя прафесара П. У. Сцяцко). – Гродна, 2010. — С. 102 — 105) Характэрнай функцыянальнай асаблівасцю запазычаных слоў з’яўляецца іх асваенне з дапамогай словавытворчасці ў лексічнай сістэме беларускай мовы.  Як адзначаюць даследчыкі, словаўтварэнне ад запазычаных слоў трэба лічыць адным з асноўных спосабаў іх адаптацыі. З пункту гледжання гістарычнай лексікалогіі […]

Н. М. Сысой. ЗАЙМЕННІК У КУРСЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ЯК ЗАМЕЖНАЙ

Субота, жніўня 20, 2011

Няма каментараў

(Сборник работ 66-й научной конфкренции  студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 18 – 21 мая 2009 г. – Ч. 3. - С. 278 — 281)   Асабовыя займеннікі У англійскай мове займеннік другой асобы youне дыферэнцыраваны. Таму ў англамоўнай аўдыторыі неабходна пракаментаваць ужыванне займеннікаў ты і вы: займеннік ты ўжываецца пры звароце да членаў сям’і, родных, Бога, […]

Д. П. Сёмуха. БІБЛЕЙСКІЯ ЗАПАВЕДЗІ І НАРОДНАЯ ФРАЗЕАЛОГІЯ ЯК ФРАГМЕНТ МОЎНА-ЭТЫЧНАЙ КАРЦІНЫ СВЕТА БЕЛАРУСАЎ

Субота, жніўня 20, 2011

Няма каментараў

(Сборник работ 66-й научной конфкренции  студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 18 – 21 мая 2009 г. – Ч. 3. -   С. 263 – 266) Чалавек, асобны індывідуум як своеасаблівы мікрасвет не існуе ў свеце сам-насам, а з’яўляецца часткай Космасу – макрасвету – і павінен гарманічна суіснаваць з усімі яго праявамі. Так і народная фразеалогія, […]

Грыб В. А. УТВАРЭННЕ НАЗВАЎ КОЛЕРААБАЗНАЧЭННЯЎ

Субота, жніўня 20, 2011

Няма каментараў

(Сборник работ 66-й научной конфкренции  студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 18 – 21 мая 2009 г. – Ч. 3. -  С. 198 -  201) Патрэба абазначаць колеры ўзнікла ў нашых продкаў вельмі даўно. Пра гэта сведчыць наяўнасць вялікай групы каляровых абазначэнняў, якая шырока выкарыстоўвалася ў старабеларускай мове. Існуе пэўны набор слоў, якія з самага […]

Кулікоў І. М. ЛСГ “РАДАСЦЬ” У СТАРАЖЫТНААНГЛІЙСКАЙ МОВЕ

Субота, жніўня 20, 2011

Няма каментараў

(Сборник работ 66-й научной конфкренции  студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 18 – 21 мая 2009 г. – Ч. 3. — С. 229 — 232) Слоўнік англійскай мовы кардынальна змяняўся на працягу стагоддзяў: каля 80% старажытнаанглійскай лексікі не дайшло да нашых дзён. Сярод першай тысячы найбольш ужываных слоў 83% маюць германскае паходжанне ў той час, як для […]

  Проверка PR и ТИЦ
Нашы сябры:
Казкі беларускія!


Описание куплю плиту дорожную аэродромную на нашем сайте.
Страница 6 из 12123456789101112